You cannot copy content of this page

Условия за ползване

I. Основни понятия

1.По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

-„ПОТРЕБИТЕЛ“ е физическо или юридическо лице, което използва за собствени нужди дадени стоки или услуги.

-„САЙТ“ (в пряк превод: „място в Мрежата“) също така уеб сайт или интернет страница, е съвкупност от уеб страници, които се адресират на общ URL, който често се състои само от името на домейна или IP адреса и пътя до основната директория („/“) в мрежа базирана на протокола IP. Всеки уебсайт се хоства на компютър (компютри), наречен уеб сървър, достъпен през мрежа като например Интернет или частни локални мрежи. Тук понятието „САЙТ“ е използвано с цел да се отнася към сайта www.uzunova.eu

II. Общи правила

1.Настоящите общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ЕТ „Екомерс – Елена Узунова“, с който получавате правото да използвате услугите на сайта www.uzunova.eu за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

2.Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и ЕТ „Екомерс – Елена Узунова“.

3.Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

4.В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на ЕТ „Екомерс – Елена Узунова“: www.uzunova.eu.

III. Собственост

1.Настоящият сайт (www.uzunova.eu) е собственост на ЕТ „Екомерс – Елена Узунова“, ЕИК 202784332.

2.Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на ЕТ „Екомерс – Елена Узунова“, в случай, че не е посочено друго.

IV. Общи условия

1.Потребителите получават правото да използват услугите на сайта www.uzunova.eu единствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго със ЕТ „Екомерс – Елена Узунова“.

2.Използването на части от текстови, фото- и видеоматериали от този сайт се допуска при условие, че бъде посочен източникът – за печатни издания, радиостанции и телевизии, и бъде добавен линк към www.uzunova.eu – за интернет сайтове.

3.Категорично се забранява препечатването на цели материали и използването на снимки и видеоматериали от сайта www.uzunova.eu, без изричното писмено съгласие на ЕТ „Екомерс – Елена Узунова“, независимо дали е посочен източникът или е поставен линк към него. Всяко подобно действие ще бъде преследвано от ЕТ „Екомерс – Елена Узунова“ по съдебен път с цялата категоричност и строгост на закона (НАКАЗАТЕЛНИЯ закон, не просто гражданския).

4.Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им е ЕТ „Екомерс – Елена Узунова“ или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на собственика.

5.Поставянето на линкове към материали в www.uzunova.eu е свободно.

6.ЕТ „Екомерс – Елена Узунова“ има право да премахва от страницата си, включително от форумите под материалите, мнения, съдържащи:

• Нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на добрия тон;

• Национална, политическа, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;

• Подтикване към жестокост, насилие, или внушение на нетърпимост между гражданите;

• Всякакви форми на обида срещу www.uzunova.eu, журналистите, авторите и собствениците на сайта.
ЕТ „Екомерс – Елена Узунова“ има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

V. Отговорност

1.ЕТ „Екомерс – Елена Узунова“ прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско и/ли европейско законодателство, без гаранция от страна на ЕТ „Екомерс – Елена Узунова“ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

2. ЕТ „Екомерс – Елена Узунова“ не носи отговорност за:

• Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание;

• Информацията, включена в сайтовете, към които в www.uzunova.eu са публикувани линкове, както и последиците от тяхното посещаване;

• Мненията, изразени във форумите/коментарите под материалите;

• Съдържанието на рекламите, публикувани на сайта.

VI. Обезщетения

1.ЕТ „Екомерс – Елена Узунова“ си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта www.uzunova.eu.

2.За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско и/ли европейско законодателство.

3.Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.

VII. Услуги

1.Предлаганите в сайта услуги срещу заплащане са предмет на допълнителна договорка между ЕТ „Екомерс – Елена Узунова“ и всеки отделен Потребител. Това е така, защото услугите подлежат на индивидуализация спрямо нуждите на всеки Потребител.

2.Всеки договор по т. VII 1 ще бъде сключван и съхраняван в писмен вид, включително на електронен носител.

3.Всякакви уговорки по телефон и/ли лично – без изричен подпис, не съставляват нито договор, нито допълнително споразумение.

VIII. Заключителни разпоредби

1.ЕТ „Екомерс – Елена Узунова“ и отделно Елена Йорданова Узунова като физическо лице не предлагат юридически съвет по смисъла на Закона за адвокатурата.

2.Всеки възможен спор между страните ще се урежда в съдилищата на и спрямо законодателството на Република България.

3.Настоящите Условия за ползване следва да се четат в тяхната съвкупност, тъй като съставляват неразривно цяло.

4.Настоящият сайт не събира лични данни на Потребителите. Изключение правят Потребителите на услуги срещу заплащане, но както споменахме, отношенията с тях са предмет на отделна договорка.