You cannot copy content of this page

Услуги

Предлагам на своите клиенти цикъл от дейности по реализацията на юридическите проучвания:

  • Най-подходящата изследователска методология;
  • Прецизни представителни извадки;
  • Въвеждане на данни, статистическа обработка и статистически анализ.

Какво НЕ предлагам:

  • Цялостен анализ – научно обосновани изводи и препоръки, основаващи се на резултатите;
  • Консултиране и професионална експертиза. 

За по-подробна информация или да поръчате, моля, не се колебайте да се свържете с мен.